Home » Om skolan

Om skolan

Om yoga
Ordet yoga betyder ”enhet” på sanskrit. Yoga bringer balans och harmoni till kropp och sinne.
I Indien har yoga praktiserats i uppemot 10 000 år. Den första systematiska sammanställningen av yogan som filosofiskt system, Yogasutra, skrevs ner av Patanjali 200 f.Kr. Den kallas den åttafaldigavägen  och presenterar yogans huvuddelar: Yama är moralisk återhållsamhet och ger riktlinjer för hur man skall behandla omvärlden; Niyama betyder diciplin och ger riktlinjer för hur man skall behandla sig själv; Asana är en position eller utövande av kroppsövningar; Pranayama betyder andningskontroll och omfattar utövandet av andningsövningar; Pratyahara betyder tillbakdragande av sinnena från objekt; Dharana beskrivs som koncentration; Dhyana är meditation; Samadhi är tillståndet av högre medvetenhet.

Idag har intresset för yoga vuxit kraftigt i västerlandet. Genom yogans kroppsställningar, andningsövningar, meditation och avslappning lär du dig att vara medveten om dig själv och dina omgivningar och därmed mer närvarande.

Om skolan
På skolan undervisar vi yoga från Swami Satyanada traditionen med inriktning på hälsa. Detta är gynsammt både för dig som vill bibehålla en god hälsa men även för dig som vill förbättra din livskvalitet under perioder av sjukdom eller om du känner dig svag, stel, stressande eller deprimerad.
Vi erbjuder också privatlektioner med yogaprogram anpassade till just dig!

Referens
1. Swami Satyananda Saraswati. Asana Pranayama Mudra Bandha. (1969) Bihar, India
2. Swami Satyananda Saraswati. Four Chapters on Freedom (commentary on the Yoga Sutras of Patanjali). (1976) Bihar, India
3. Swami Shankardevananda. Yogic Management of Asthma and Diabetes (1977) Bihar, India
4. Swami Nishchalananda Saraswati. The edge of Infinity (1990) Mandala Yoga Ashram, Wales, UK
5. Serrander E. Gravidyoga (2005)
6. Frawley D. Summerfield S. Yoga for your type (an ayurvedic approach to your asana practice). (2009) USA