Home » Om skolan » Anmälningsvillkor och behandling av personuppgifter

Anmälningsvillkor och behandling av personuppgifter

Anmälan till kurs
Anmälan till kurs kan ske via min hemsida, muntligen, via brev eller e-post. Anmälan följs av en bekräftelse från Yoga för hälsa. Tänk på att anmälan är bindande, men att den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Reglerna om ångerrätt beskrivs nedan. Vid anmälan och eventuellt återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen.

Start och kallelse
Tidpunkt för kursstart är preliminärt angivna på Yoga för hälsa hemsidan. Innan kurs startar får du en faktura som också innehåller en kallelse med uppgifter om adress till kurslokal, datum när kursen startar och tider för när kurstillfällena hålls.

Kursavgift och betalning
Kursavgift för respektive kurs finns angivet på Yoga för hälsa hemsidan. I Yoga för hälsans bekräftelse på gjord anmälan anges kursavgift för den kurs som anmälan avser. Faktura med inbetalningskort, där avgiften och förfallodatum framgår, skickas före kursstart. Betalning ska ske på sätt som följer av fakturan. Vid behov av påminnelse om betalning debiterar vi dig en lagreglerad påminnelseavgift, 60 kronor.

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att:

Meddela mig inom 14 dagar efter det att du har fått bekräftelse att du har en plats reserverad på en kurs hos mig.
Meddelande om avbokning måste lämnas skriftligen t ex, via brev eller e-post.
Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs du är anmäld till.
Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften.
14 dagar ångerrätt gäller bara vid Internet anmälan, men inte vid muntlig anmälan (vid direkt anmälan till lärare, anmälan är bindande)

Återtagande av anmälan

OBS! Vi har små grupper med begränsat utrymme och platser. När en kurs är fullbokat säger vi nej till nya anmälningar och därför är det viktigt att du är medveten om att din plats är unik.

Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.

Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan kursstart, tar jag ut en administrationsavgift:

-Vid återtagande senast 14 dagar före kursstart, debiteras ingen avgift.
-Vid återtagande senare än 14 dagar, men 8 dagar före kursstart, debiteras en avgift på 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kronor.
-Vid återtagande senare än 8 dagar, men mindre än 4 dagar före kursstart, debiteras halva kursavgiften.
-Vid återtagande 4 dagar innan kursstart, eller senare, debiteras hela kursavgiften.

Om du avbryter kursen på grund av sjukdom (som ska styrkas med intyg), betalar du för de kurstillfällen som hållits.

Behandling av personuppgifter

För att kunna ha dig som kund i yogaskolan behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, betalningar, telefon och e-postadress. Uppgifterna i yogaskolans kundregister används även för kursutvärderingar, interna marknadsundersökningar och för att skicka information om kommande verksamhet till dig.

I tillägg till detta vill vi spara de uppgifter som du ger om din hälsa, med syftet att kunna anpassa yogaprogram för kurser du deltar i till elevernas behov, och för att kunna ge personliga råd och anvisningar så just du får störst möjlig nytta av våra kurser.

Dessa uppgifter får vi från dig som elev vid anmälan till kurs och muntligt under kursförloppet. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är det avtal som din kursanmälan är.

Genom din anmälan till kurs eller retreat samtycker du till att yogaskolan använder dina personuppgifter på ovan angivet sätt.
Dessa uppgifter delas enbart med bokförare och skatteverket i det mån det är nödvändigt i samband med deklaration.

Personuppgiftsansvarig för yogaskolan är Julie Yudina. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på julie@satyayoga.se. Du når vårt dataskyddsombud på julie@satyayoga.se eller med post till Yoga för Hälsan, Södra vägen 7c, 223 58 Lund. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.