Home » Om skolan » Lärarna

Lärarna

 Julie

Julies yogapraxis började hon 2002 i Tyskland hos en lärare från Sivananda traditionen. Efter att hon flyttade till Sverige fortsatte hon sin yogapraxis på K-yoga där hon sedan gick sin yogalärarutbildning (2008-2010). Hon har fördjupat sin yoga och meditations lärare utbildning hos Hari Prem på Ananada Mandala kursgård (2017-2019).
Julie har deltagit på många olika typer av yogakurser och fortsätter att lära sig genom att delta i djupgående retreats och utbildningar för andra lärare som hon inspireras av. Hon är grundare av Yoga för hälsa (satyayoga.se) i 2012.

I sitt vanliga liv, efter hon har doktorerat i Biologi/Farmakologi i Tyskland, forskade hon på Lunds Universitet inom cancer, astma och inflammation. Några av hennes största intressen är traditionell medicin och yoga som alternativ behandlingsmetod.

Janne
Janne och är grundare av företaget MIND KEY.

Hans starka intresse är att få hjälpa andra människor och göra skillnad i deras liv. Janne har i princip under hela sitt vuxna liv fördjupat sig människors sinnen, beteende och natur. Han ser varje individ som unik. Vi är alla värdefulla personer, som består av en inre kraft och förmåga att nå vår yttersta potential och våra mål.

Under hans ordinarie snart 30 åriga yrkesverksamma liv, inom teknologiska fackområdet har Janne arbetat som konsult, projektledare och chef.

Janne tror att varje människa har en förmåga göra en förändring i sitt liv och med god vägledning samt stöd, så kommer man att lyckas, vi behöver bara någon som visar oss vägen.

Hos oss leder Janne Medial cirkel.

Lotte
Lotte Hansson är utbildat Ashtangayogalärare (hennes lärare och mentor är Ann Svärdfelt) och diplomerad ayurvedisk hälsorådgivare (på Skandinaviska Ayurveda Akademin i Stockholm 2015-2016).

Hon började yoga 2010, då hon behövde minska sin stress och hitta ett sätt att fylla på med kraft och energi i sin vardag och sedan dess har hon fortsatt med yoga.

Så berätta Lotte om sig själv: ” Med ett öppet sinne, nyfikenhet och värme lär jag mig nya delar inom yogan hela tiden. Denna inställning speglar även mitt sätt att lära ut yoga till andra. Det finns ett helhetstänkande inom yogan som tilltalar mig där kropp, själ och sinne hör ihop. Yogan hjälper mig bland annat att finna en balans i livet, att vara mer närvarande i nuet och bli starkare i kroppen”