Home » Pranayama

Pranayama

Andningsövningar heter på sanskrit Pranayama. Prana betyder kroppens vitala eller psykiska energi, och yama att behärska eller bemästra denna. Enastående för yogans andningsövningar, oavsett om man andas långsamt och djupt eller snabbt och kraftigt, är att man också håller andan.

I yogaskrifterna beskrivs pranayama som olika sätt att hålla andan. I en av de mest kända, Yoga Sutra av Patanjali, står: ” Pranayama är att stoppa inandning och utandning” och ” Därmed upplöses det som täcker ljuset och sinnet är redo för koncentration”.

I vissa övningar andas man helt in och håller andan, och i andra andas man helt ut och håller andan.

Man pratar om spänningar i våra muskler och i vårt sätt att andas. I vårt normala andetag märker vi inte oregelbundenheter och omedvetna spänningar. Vi har vant oss vid dem och uppmärksammar dem därför inte. Men i kroppens muskler och i andningsrytmen finns de upplevelser lagrade, som har satt sina spår i vårt undermedvetna.

När vi arbetar med andningen blir det gradvis möjligt att släppa sådana spänningar – det ger oss styrka till att framgångsrikt avlägsna känslan av matthet inför ett problem och energi till att lämna depression. Bara för att man har misslyckats någon gång betyder det inte att man inte kan komma vidare.

De fina energiströmmarna i kroppen rensas från blockeringar och hämningar, som hindrar tankarnas och känslornas fria flöde och som gör att våra sinnen ofta är slöa och vårt känsloliv besvärligt. Vi saknar den styrka och harmoni, som en riklig och jämnt fördelad energi ger. ”En människa med stark utstrålning” säger vi, och om vi tänker efter avslöjar språket att det handlar om energi, och om förmågan att vara närvarande utan att göra sig mindre än man är, att vara mottaglig och kreativ, att kunna uppleva och kommunicera.

Referens
1. Mira. Varför hålla andan? Bindu nr 11