Home » Yoga Nidra

Yoga Nidra

Yoga Nidra är en djupavspänning.
Avspänning är ett tillstånd. Det uppnås bäst genom en teknik som utlöser det. Blodtrycket normaliseras, hjärnan slappnar av och samarbetar bättre. Alla kroppens organ och sinnen får en vila. Därför skärps sinnena och du känner dig i fin form efteråt.

Ju bättre du känner till Yoga Nidra, desto lättare glider du in i det avspända tillståndet. Efterhand som du lär känna harmonin kan du framkalla den på ett ögonblick – mitt i dagens aktiviteter.

I Yoga Nidra försöker man inte slappna av, man sysselsätter sinnet med de instruktioner som ges, och avspänningen sker av sig själv.

Hur länge kan man t ex koncentrera sig på sin tumme? En sekund? Två? Sinnet vill vidare till något annat. Därför tillmötesgår man sinnets rastlöshet och flyttar medvetandet till pekfingret, osv. Man håller sinnet sysselsatt på ett sätt så det inte får tid till annat, då kan det inte hålla fast vid spänningarna.

Referens
1. Swami Janakananda. Tantra och Yoga Nidra. Bindu nr 9