Home » Meditation

Meditation

Meditation bygger på medvetenhet, uppmärksamhet, avspänning och på ett tillstånd av inre lugn. Det börjar med förmågan att följa sinnets aktivitet. Du tillåter dig själv att uppleva allt som sinnet har behov av att uttrycka – och sedan släppa det.

Detta sker inte av en tillfällighet eller som ett mirakel. Det är beroende av ditt arbete med bestämda metoder. Vilken meditationsform du väljer beror på dina erfarenheter, vad du föredrar och ditt temperament.

En meditationsteknik utesluter inte en annan. I yogatraditionen kompletterar de varandra. Vissa meditationer gör dig i stånd till att gå vidare i arbetet med din psykiska energin, så att t ex sömnbehovet kan minskas – med andra arbetar du medvetet med tankar, känslor och minnen.

Du undertrycker inget. När du går på djupet frigör du de spänningar du möter. Slutligen upplever du att du vilar i dig själv. Inga föreställningar eller tankar fångar eller fascinerar dig, du är ett med dig själv.